TDD z użyciem Test::Unit

tdd

Na przykładzie czystego Rubiego (bez Railsów) pokazujemy jak zaimplementować średnią zgodnie z Test-driven development przy użyciu starego dobrego Test/Unit.

Czytaj